Styrelsen
bosse greger per dennis

Ordförande
Bo Johansson

Vice ordförande
Greger Rossander

Kassör
Per Ottosson

Vice kassör
Dennis Ottosson

lina jonas lina

Vice sekreterare
Lina Tykesson

Övrig ledamot
Jonas Johansson

Övrig ledamot
Lina Karlsson

Revisor
Sven-Ivar Nilsson

Revisor
Karl-Axel Persson